سیم آداپتوری 25 سانت

سیم آداپتوری 25 سانت
سیم آداپتوری 25 سانت
سیم آداپتوری 25 سانت
سیم آداپتوری 25 سانت

سیم آداپتوری 25 سانت

از این محصول برای برق رسانی به دوربین در صورت استفاده از پاور مرکزی استفاده میشود.

سیم 25 سانت

 

1400  قیمت برای تعداد زیر 100 عدد

1300  قیمت برای تعداد بالای 100 عدد

1200  قیمت برای تعداد بالای 1000 عدد

تماس : 

02156369490

02156696040

09126284147

سیم دوشاخه گلند دار
سیم آداپتور گلند دار
سیم آداپتوری 25 سانت
فیش آداپتوری
شرتک دوشاخه
سوکت بی ان سی سیم دار
قاب آداپتور
ویدئو بالن
آداپتور 12 ولت 2 آمپر
سیم آداپتوری 25 سانت

سیم آداپتوری 25 سانت