فیش آداپتوری

فیش آداپتوری
فیش آداپتوری
فیش آداپتوری
فیش آداپتوری

فیش آداپتوری

از این فیش برای ساخت سیم برق 12 ولت آداپتوری پرس شده با پلاستیک در سایز سیم های مختلف استفاده میشود.

 

500  قیمت برای تعداد زیر 100 عدد

450  قیمت برای تعداد بالای 100 عدد

400  قیمت برای تعداد بالای 1000 عدد

تماس : 

02156369490

02156696040

09126284147

سیم دوشاخه گلند دار
سیم آداپتور گلند دار
سیم آداپتوری 25 سانت
فیش آداپتوری
شرتک دوشاخه
سوکت بی ان سی سیم دار
قاب آداپتور
ویدئو بالن
آداپتور 12 ولت 2 آمپر
فیش آداپتوری

فیش آداپتوری